Välkommen till Kristian Alemans hemsida för psykologisk diagnostik och behandling

Högst upp på denna sida kan Du länka in på olika kunskapsområden. Tanken med denna hemsida är att i korthet beskriva områden som är avgörande för psykoterapiresultatet, såsom diagnostik, problemområden, behandlingar, uppföljningar, psykoterapiforskning etcetera, så att Du kan finna det du behöver.

Jag är legitimerad psykolog (5 år vid Uppsala Universitet plus 1 år allmäntjänstgöring), legitimerad psykodynamisk psykoterapeut och behörig psykoanalytiker (5 år vid Svenska Psykoanalytiska Föreningens Institut, Stockholm, affilierad till International Psychoanalytical Association), doktor i psykologi (4 år forskningsutbildning vid Lunds Universitet) samt forskare (3 år vid Karolinska Institutet, Avdelningen för klinisk neurovetenskap, sektionen för Psykologi). Från och med våren 2015 deltar jag i ett forskningsprojekt ansökt för IPA (International Psychoanalytical Association), som handlar om hur att förbereda sig inför en psykoanalys eller psykoterapi och hur att efterarbeta den (BEP=Beginning and Ending Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychotherapy). Exempelvis vad kan man göra för att stärka samarbetsrelationen mellan patient och terapeut i ett mycket tidigt stadium? Vad är det patienten upplever som viktigt i relationen? Hur transparent ska yrkesutövaren vara? Hur kan man hjälpa patienten att utveckla och efter behandlingen vidmakthålla hög kvalitativ självanalyseringskapacitet, som korrelerar till hälsa? Projektet planeras äga rum i Stockholm, Milano samt Helsingfors.

Jag öppnade privat mottagning 1990 samtidigt som jag arbetade som psykolog på Toxikomanikliniken, narkomanvårdskliniken vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, fram till mars 1995. Därefter och fortfarande engagerar jag mig som heltidsanställd på den privata mottagningen i olika behandlingar, utredningar i form av personlighetsdiagnostik, konsultuppdrag både individuellt och för organisationer samt kontinuerligt hållt föreläsningar. Vid sidan om praktiken, har jag ständigt forskat vilket jag finner intressant och betydelsefullt för det kliniska behandlingsarbetet tillsammans med människor.

Den absolut största gruppen av människor jag samarbetar med i psykoterapier och psykoanalyser är privatpersoner, personer relaterade till företag av olika slag, någon enstaka per år via landsting eller annan sjukvård. Myndigheter, Institutioner och Föreningar av olika slag jag samarbetar (-t) med avseende behandlingar, utredningar i form av personlighetsdiagnostik, konsultuppdrag, handledning, föreläsningar, forskning, coaching, examinator av olika slag inom akademiska sammanhang, workshops, beställda bokkapitel, vetenskaplig granskare i internationella tidskrifter och medlem i forskningsråd, är:

SiS (Statens institutionsstyrelse), Socialtjänsten, Försvarsmakten, olika barnbefrämjande organisationer, diverse konsult och IT-bolag, rekryteringsbolag, t ex Sikta Urval, ProHumana m.m., flera banker, fastighetsbolag, filmbolag, medlemmar från författarförbundet, reklambolag, advokatsamfund, Trygghetsrådet TRS, Com Hem, olika tidskrifter, S:t Görans sjukhus, olika försäkringsbolag, tex Skandia livförsäkring (medicinsk utredning), Säters sjukhus, rättspsykiatrisk klinik, Avdelningen för klinisk neurovetenskap, sektionen för Psykologi, Karolinska Institutet (KI), Psykoterapiinstitutet, KI, Thoraxkliniken Magnus Huss (KI), Karolinska Universitetssjukhuset, Lunds Universitet, Stockholms Universitet, SAPU (Stockholms Akademiska Psykoterapi Utbildning), Oxford University Press, Karnac Books London/New York, Royal College of Psychiatrists (GB), International Association for Forensic Psychotherapy, Foundation of Psychoanalytic Study in Tokyo, Tavistock Clinic och University of East London. Tidskrifterna jag konsulterats av är: Social Behavior and Personality—an international journal, Journal of International AIDS Society och Journal of Projective Psychology and Mental Health.