Föreläsning

 


 

Senaste föreläsningar jag hållt samt övriga referenser

Psykodynamiska diagnostiska metoder och målsättningar Här presenteras metoder som KAPP (Karolinska Psychodynamic Profile), Kernberg strukturerade intervju, STIPO (Structural Interview of Personality Organization), PDM (Psychodynamic Diagnostic Manual), psykodynamisk klinisk intervju för DSM och kort om projektiva tekniker. Teoretiska utgångspunkter såsom objektrelationsteori, Kleiniansk och Freudiansk psykoanalys gås igenom. Målsättningar inom det kliniska arbetet (t ex kvalitetsäkring för patienter, hjälp för klinikern relaterat till emperi) och i relation till psykodynamisk forskning, olika typer av kontrollerade studier, t ex RCT, Randomized Controlled Trials (exempelvis, gemensam databas, t ex Cochrane Library, vårdpolitiska mål).

Personlighetsstörningar (PS) utifrån psykoanalytiska perspektiv Här illustreras ett spektrum på psykiatriska störningar och var PS landar någonstans. Begreppet personlighetsorganisation gås igenom. De mest prevalenta PS presenteras och jämförs mellan DSM och PDM. Nya PS, som depressiv ps relaterat till anaklitisk och introjektiva versioner (Sidney Blatts studier), sadistisk, masochistisk, sado-masochistisk, dissociativ ps är några som gås igenom.

Depression, ångestformer och genomarbetning De mest prevalenta axel I diagnoserna beskriv psykiatriskt och psykoanalytiskt enligt PDM. Fallbeskrivningar och teori presenteras växelvis för att belysa skillnader mellan t ex melankoli, depression och sund sorgearbetning. Likande illustreras med de olika former av ångestformer som åskådliggörs i PDM (identitetsångest, kastrationsångest, separationsångest, förintelseångest och förföljelseångest). Empiri och evidensbaserad praktik diskuteras också.

Forskning, empiri och evidens för psykodynamisk psykoterapi Här presenteras alla kontrollerade (även naturalistiska) studier som publicerats inom psykoterapi i relation till olika psykiska problem. De kontrasteras mot kognitiv beteendeterapi, mentaliseringsbaserad terapi samt interpersonell terapi. Manualiserade psykodynamiska psykoterapier presenteras kort.

Psykoterapeutiska tekniker och olika psykoanalytiska teorier Presentation av tekniker och förhållningsätt vid olika personlighetsstörningar samt bakomliggande teorier som motiverar detta. Även här går jag igenom evidens för olika förhållningssätt, t ex evidens för at utöka reflektionsförmågan via pedagogiska samt milda kontrontativa tekniker vid borderline störning Fonagy & Bateman) och överföringsfokuserad terapi (Kernberg et al.).

Dödsdrift och eros - två förhållningsätt till livet Freuds teorier avseende dessa drifter tas upp kronologiskt och med diskursen att dödsdrift visst kan observeras kliniskt, fördjupning av Klein och postkleinianerna Rosenfeldt, Steiner, Feldman, Risenberg-Malcolm, betty Joseph och Segal. Fallbeskrivningar illustrerar drifternas omedvetna motiv och gestaltningar i överföring och motöverföring.

 

Referenser av föreläsningar

(föreläsningar, presentationer av empiriska studier, intervjuer)

 1–3.      Aleman, K. (1992a). Psykiska aspekter på narkomanvården. Föreläsning på Narkomanvårdskliniken, Sabbatsbergs sjukhus. Stockholm (hölls även 1993, ’94, ’95).

4.          Aleman, K. (1992b). Om narcissism och drogberoende. Föreläsning på Narkomanvårdskliniken, Sabbatsbergssjukhus. Stockholm.

5.          Aleman, K. (1992c). Om psykopati och drogberoende. Föreläsning på Narkomanvårdskliniken, Sabbatsbergssjukhus. Stockholm.

6.          Aleman, K. (1992d). Om borderline och drogberoende. Föreläsning på Narkomanvårdskliniken,  Sabbatsbergssjukhus. Stockholm.

7.          Aleman, K. (1992e). Om psykoser och drogberoende. Föreläsning på Narkomanvårdskliniken, Sabbatsbergssjukhus, Stockholm.

8.          Aleman, K. (1992f). Om depression, melankoli och drogberoende. Föreläsning. på Narkomanvårdskliniken,Sabbatsbergs sjukhus. Stockholm.

9–11.     Aleman, K. (1993a). Tidiga störningar utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. Föreläsning på Narkomanvårdskliniken, Sabbatsbergs sjukhus. Stockholm (hölls även 1994, ’95).

12.        Aleman, K. (1993b). Personlighetsdiagnostik inom missbrukarvården—DMT och DMTm. Föreläsning på Utbildningsenheten för missbrukarvård i Stockholm, S:t Görans sjukhus. Videoinspelad, 2 x 60 minuters band. Publicerad i enhetens videotektidskrift.

13.        Aleman, K. (1993c). Metoder för diagnostik och bedömning. Föreläsning på Utbildningsenheten för missbrukarvård i Stockholm, S:t Görans sjukhus.

14–16.  Aleman, K. (1994a). Förståelseperspektiv i missbrukarvården. Föreläsning på Utbildningsenheten för missbrukarvård i Stockholm, S:t Görans sjukhus (hölls även 1994, ’95, ’96).

17–19.  Aleman, K. (1994b). Behandlarrollen inom den psykiatriska missbrukarvården. Föreläsning på Utbildningsenheten för missbrukarvård i Stockholm, S:t Görans sjukhus (hölls även 1994, ´95, ´96).

20–23.   Aleman, K. (1994c). Psykiatri, psykologi och missbruk (del I–II). Föreläsning på Utrednings- och behandlingsgruppen för alkoholist- och narkomanvård vid Socialdistrikt 2, östermalm. Föreläste även (del I och II på en heldag) för Socialvårdsbyrån för bostadslösa, 20–23. Aleman, K. (1994c). Psykiatri, psykologi och missbruk (del I–II). Föreläsning på Utrednings- och behandlingsgruppen för alkoholist- och narkomanvård vid Socialdistrikt 2, östermalm. Föreläste även (del I och II på en heldag) för Socialvårdsbyrån för bostadslösa, Södermalm (1994). Hölls även på samma sätt (heldag) för Socialdistrikt 10, Vantör, 1995.

24. Aleman, K. (1994d). KAPP: Karolinska Psychodynamic Profile. Psykodynamiska aspekter kring intervjumetodik. ProHumana Gruppen: Rekrytering; Stockholm.

25–31. Aleman, K. (1995a). Fördjupad människokännedom inom missbrukarvården (del I–IV). Föreläsning på Utrednings- och behandlingsgruppen för alkoholist- och narkomanvård vid Socialdistrikt 2, östermalm. Hölls ytterligare 1 gång samma år, som en sammanfattning av del I–IV under en heldag för flera Socialdistrikt, men arrangerad av Socialdistrikt 2, östermalm. Hölls även för Socialdistrikt 10, vantör, 1996 i två delar.

32–33. Aleman, K. (1995b). Betydelsen av individualiserad behandling samt projektiv diagnostik (del I–II). Steg I-utbildningen. Föreläsning på Utbildningsenheten för missbrukarvård i Stockholm, S:t Görans sjukhus.

34. Aleman, K. (1995c). Psykodynamiska kunskaper i mötet med patienten. Steg I-utbildningen. Föreläsning på Utbildningsenheten för missbrukarvård i Stockholm, S:t Görans sjukhus.

35. Aleman, K. (1995d). Psykoterapeutisk metod och teknik (del I–II). Steg I-utbildningen. Föreläsning på Utbildningsenheten för missbrukarvård i Stockholm, S:t Görans sjukhus.

36. Aleman, K. (1995e). Sex, våld och missbruk. Föreläsning på Utrednings- och behandlingsgruppen för alkoholist- och narkomanvård vid Socialdistrikt 2, östermalm.

37. Aleman, K. (1996a). Eros och thanatos—två förhållningssätt till livet. Föreläsning på Utrednings- och behandlingsgruppen för alkoholist- och narkomanvård vid Socialdistrikt 2, östermalm.

38. Aleman, K. (1996b). Könsskillnader och psykopatologi utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Föredrag vid Magnus Huss Klinik, Karolinska sjukhuset. Publicerad i enhetens videotektidskrift.

39. Aleman, K. (1996c). Adolescensutveckling i slutna eller öppna formationer: fallbeskrivning av en ung missbrukare med multipel Personlighetsdiagnos. Föredrag vid Magnus Huss Klinik, Karolinska sjukhuset. Publicerad i enhetens videotektidskrift.

40. Aleman, K. (1996d). Olika behandlingsmodeller för lågstrukturerade borderlinepatienter, del I (II). Föredrag vid Magnus Huss Klinik, Karolinska sjukhuset. Publicerad i enhetens videotektidskrift.

41. Aleman, K. (1997a). Heroinistens personlighet—återvändsgränd eller utveckling? Föredrag för Svenska Narkomanvårdsförbundet. Stockholm.

42. Aleman, K. (1997b). Olika behandlingsmodeller för lågstrukturerade borderlinepatienter; del II (II). Föredrag vid Magnus Huss Klinik, Karolinska sjukhuset. Stockholm.

43. Aleman, K. (1998a). Sexuella perversioner och missbruk. Föredrag för Svenska Narkomanvårdsförbundet. Stockholm.

44. Aleman, K. (1998b). Personlighetsdiagnostik och fallgropar inom missbrukarvården, del 1/3. Föredrag för Norrmalms stadsdelsförvaltning. Stockholm.

45. Aleman, K. (1998c). Behandlingsmetoder för missbrukare, del 2/3. Föredrag för Norrmalms stadsdelsförvaltning. Stockholm.

46. Aleman, K. (1999). Förhållningssätt gentemot missbrukare med olika personlighetsstörningar, del 3/3. Föredrag för Norrmalms stadsdelsförvaltning. Stockholm.

47. Aleman, K. (2000a). Differences in terms of Defense Mechanism Technique modified (DMTm) between psychotic and non-psychotic drug abusers. Presentation vid internationell konferens ”Addiction Analysis 2000, Tavistock Centre, ” London, Great Britain.

48. Aleman, K. (2001). Avund och kontroll i perversionen. Föredrag för Svenska Psykoanalytiska Sällskapet. Internseminarium i Trosa.

49. Aleman, K. (2002). Om våldtäkter bland ungdomar. Nationell skolkonferens. Intervju (i en film).

50. Aleman, K. (2003). Masochism som försvar mot skuld och sorg. Om förändring och utveckling av begreppet perversion. Uppsatsseminarium (Inledning av författaren samt inlägg av två ”lektörer” och öppen diskussion bland medlemmarna) för Svenska Psykoanalytiska Sällskapet. Stockholm.

51. Aleman, K. (2005b). Percept-genetic symbolization, personality and defense of drug abusers—a psychoanalytic exploration. Presented on 20 August 2005 at the Kodera Seminar Hall. Foundation of Psychoanalytic Study, administered by the Japanese Psychoanalytic Society (International Psychoanalytic Association). Tokyo, Japan.

52. Aleman, K. (2006c). “KAPP”—Karolinska Psychodynamic Profile, ett bedömningsinstrument för personlighet. Föreläsningar på för- och eftermiddag. Steg II utbildning vid Lunds universitet. 8 timmar.

53. Aleman, K. (2008a). Evidensbaserad evaluering av psykoterapier. En modell för legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar. Presentation 11 januari på Psykoterapi institutet, Karolinska universitetssjukhuset. 2 timmar.

54. Dag Notini & Bo Jacobsson (2008b). Intervju med Kristian Aleman. Bulletin för Svenska Psykoanalytiska Sällskapet, 66.

55. Aleman, K. (2008c). Personality traits and defense mechanisms of drug dependent patients with antisocial personality disorder. An empirical study. Presentation and 60-minutes workshop on 11 April at Isola di San Servolo, arranged by The Royal College of Psychiatrists and The International Association for Forensic Psychotherapy. Venice Italy. 1 timme.

56. Aleman, K. (2008). Ångest och depression enligt Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) i jämförelse med DSM-IV. Steg II utbildning vid SAPU. 4 timmar.

57. Aleman, K. (2008). Missbruk, diagnostik och psykoterapi. Steg I utbidlning vid SAPU. 4 timmar.

58. Aleman, K. (2008). Forskningsmöten med olika typer av projektdragningar. SAPU. 5 timmar.

59. Aleman, K. (2009). Self- disclosure En undersökning av inställningen hos erfarna psykoterapeuter. Examination av vetenskaplig uppsats vid SAPU. 3 timmar.

60. Aleman, K. (2009). Diagnostik vid psykoterapi. Steg II utbildning vid SAPU. 4 timmar.

61. Aleman, K. (2009). Individuella differenser utifrån psykoanalytiskt perspektiv. Karolinska Institutet, psykologprogrammet. Karolinska Intistutet, avdelningen för klinisk Neurovetenskap, 5 timmar.

62. Aleman, K. (2009, del I). Diagnostik och psykopatologi. Steg II utbildning vid SAPU (Blockansvarig för denna kurs, del I—del III, uppläggning och genomförande vid tre olika tillfällen samt examination). 4 timmar.

63 Aleman, K. (2009, del II). Diagnostik och psykopatologi. Steg II utbildning vid SAPU. 4 timmar.

64. Aleman, K. (2009, del III). Diagnostik och psykopatologi. Steg II utbildning vid SAPU. 4 timmar.

65. Aleman, K. (2010). Genomgång av examinationer i grupp (av enskild feedback via email till 15 studenter). 1 timme.

66. Aleman, K. (2010, del I). Diagnostik av personlighetsstörningar. Steg I utbildning vid SAPU (Integrerad psykodynamisk och kognitiv terapiutbildning). 4 timmar.

67. Aleman, K. (2010, del II). Diagnostik av personlighetsstörningar. Steg I utbildning vid SAPU. 4 timmar.

68. Aleman, K. (2010). Diagnostik utifrån PDM (Psychodynamic Diagnostic Manual). Steg I utbildning vid SAPU. 4 timmar.

69. Aleman, K. (2010). Självkänsla utifrån Crockers perspektiv. Karolinska Intistutet, avdelningen för klinisk Neurovetenskap, Psykologprogrammet. 5 timmar.

70. Aleman, K. ((2010). Socialkognitiva perspektiv på personlighet och och Locus of control. Karolinska Intistutet, avdelningen för klinisk Neurovetenskap, Psykologprogrammet. 5 timmar.

71. Aleman, K. (2010, del I). Diagnostik och psykopatologi. Steg II utbildning vid SAPU (Blockansvarig för denna kurs, del I—del III, uppläggning och genomförande vid tre olika tillfällen samt examination). 4 timmar.

72. Aleman, K. (2010, del II). Diagnostik och psykopatologi. Steg II utbildning vid SAPU. 4 timmar.

73. Aleman, K. (2009, del III). Diagnostik och psykopatologi. Steg II utbildning vid SAPU. 4 timmar.

74. Aleman, K. (2010). Presentation och genomgång av psykodymaiska kunskaper i PDM (Psychodynamic Diagnostic Manual) hos blivande psykoterapeuter i grupp (av enskild feedback via email till 15 studenter). SAPU,1 timme

75. Aleman, K (2011). Psykodynamiska teoretiska perspektiv på olika kliniska sammanhang. SAPU, 4 timmar.

Vidare uppdatering...