Forskning

 

 

Här är olika forskningsområden jag hittills intresserat mig för, samt psykoterapiforskning

scholar.google.com

(Obs, årtalen indikerar forskningsprojekt)

1) 1986–87 Förskolebarns personlighet och temperamentsdrag relaterat till Typ A-beteende (stress)

 

2) 1989–91 Insomniapatienters och normalsovares subjektiva uppfattning om prestationer och objektiva resultat i neuropsykologiska tester

 

3) 1993–94 Drogmissbrukares ångesttillstånd jämfört med panikångestpatienter

 

4) 1995–2007 Personlighetsdiagnostik av drogmissbrukares personlighetsdrag, personlighetsstörningar, och försvarsmekanismer

5) 1999– 2003 Problematisk sexualitet och dess omedvetna yttringar interpersonellt

6) 2003 Sexmissbruk, narcissism och "cure"

7) 2007– 08 Objektrelationskvaliteter, alexitymi och försvarsmekanismer hos antisociala missbrukare

 

8) 2007–08 Psykopati och narcissism

 

9) 2008–> Evidensbaserad psykoterapi

10) 2010–11 Om lesbiskhet och mental hälsa: empiriska studier och diskussioner

 

11) 2010–> Prestationsbaserad självkänsla

 

12) 2014—> Om autonomi, kunskap och självkännedom i relationer

 

13) 2016—> Om etiologi, process och mentala rockader i otrohet

 

 

Senaste forskningsprojekt

Longitudinella studier av personlighetsdrag och prestationsbaserad självkänsla relaterat till utbrändhet 

Under många decennier i USA har man trott att olika program, terapier etc skulle höja självkänslan och leda till bättre hälsa hos folk som i sin tur skulle leda till färre sjukskrivningar, kriminalitet etc. Samtidigt var det också tänkt att människor med hög självkänsla skulle bidra med stabilare och bättre löner till samhället. I de senaste seriösa meta-analyser som gjorts där man evaluerar dessa fenomen i relation till objektiva fakta (t ex sjukskrivningar, löner, utbrändhet, psykiatriska diagnoser, arbetslöshet etc) visar det sig att ovanligt få fördelar faktiskt verifieras hos människor som på olika sätt skattas inneha hög självkänsla.

Utifrån amerikansk historia tror forskare att Kalvinism och meritokraci kan ha bidragit till att befolkningen måste bevisa sitt värde som individer i USA. Detta i sin tur kan leda till vad man skulle kunna översätta som "prestationsbaserad" självkänsla. Individen validerar sina olika egenskaper och kapaciteter i relation till, exempelvis, akademiska studier, hur man ter sig i sociala sammanhang, utseende, materialism, hög moral, och t o m statusgör partner samt barn. Detta medför allvarliga konsekvenser, såsom; att man prioriterar bort vänner och landar i självupptagenhet (narcissism, även depression och ångesttillstånd) för att sträva efter självkänsla, svårigheter i inlärningsprocesser (vid hot om misslyckande vid kunskapsprövning, skyddar man sitt själv genom att undvika just den kunskap man är rädd att inte hantera), fysisk ohälsa tex hjärt- och kärlsjukdomar samt hjärnblödningar (pga förhöjt kortisolvärde vilket är ett stresshormon). Prestationsbaserad självkänsla transformeras ofta till ett slags missbruksbeteende där t ex relationer i sig inte fyller någon djupare mening, såvida den inte bekräftar det repetitiva strävandet efter självkänsla. Studier har bedrivits på avdelningen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi vid Karolinska sjukhuset, avseende dessa strävanden efter (prestationsbaserad) självkänsla i relation till personlighetsdrag (Five Factor Model) samt till utbränningssyndrom (MBI) utifrån två kohorter (n= 1800).

 

Senaste internationella forskningen på psykodynamiska terapier

A) Effectiveness of Long-term Psychodynamic Psychotherapy—A Meta-analysis

© 2008 Journal of American Medical Association;300 (13):1587.

Falk Leichsenring, DSc, Sven Rabung, PhD

Context The place of long-term psychodynamic psychotherapy (LTPP) within psychiatry is controversial. Convincing outcome research for LTPP has been lacking. Objective To examine the effects of LTPP, especially in complex mental disorders, ie, patients with personality disorders, chronic mental disorders, multiple mental disorders, and complex depressive and anxiety disorders (ie, associated with chronic course and/or multiple mental disorders), by performing a meta-analysis.

Data Sources Studies of LTPP published between January 1, 1960, and May 31, 2008, were identified by a computerized search using MEDLINE, PsycINFO, and Current Contents, supplemented by contact with experts in the field. Study Selection Only studies that used individual psychodynamic psychotherapy lasting for at least a year, or 50 sessions; had a prospective design; and reported reliable outcome measures were included. Randomized controlled trials (RCTs) and observational studies were considered. Twenty-three studies involving a total of 1053 patients were included (11 RCTs and 12 observational studies). Data Extraction Information on study characteristics and treatment outcome was extracted by 2 independent raters. Effect sizes were calculated for overall effectiveness, target problems, general psychiatric symptoms, personality functioning, and social functioning. To examine the stability of outcome, effect sizes were calculated separately for end-of-therapy and follow-up assessment.

Results According to comparative analyses of controlled trials, LTPP showed significantly higher outcomes in overall effectiveness, target problems, and personality functioning than shorter forms of psychotherapy. With regard to overall effectiveness, a between-group effect size of 1.8 (95% confidence interval [CI], 0.7-3.4) indicated that after treatment with LTPP patients with complex mental disorders on average were better off than 96% of the patients in the comparison groups (P = .002). According to subgroup analyses, LTPP yielded significant, large, and stable within-group effect sizes across various and particularly complex mental disorders (range, 0.78-1.98).

Conclusions There is evidence that LTPP is an effective treatment for complex mental disorders. Further research should address the outcome of LTPP in specific mental disorders and should include cost-effectiveness analyses.

 

B) The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy

© 2010 American Psychologist, American Psychological Association, Vol. 65, No. 2, 98–109

Jonathan Shedler, University of Colorado Denver School of Medicine

Empirical evidence supports the efficacy of psychodynamic therapy. Effect sizes for psychodynamic therapy are as large as those reported for other therapies that have been actively promoted as “empirically supported” and “evidence based.” In addition, patients who receive psychodynamic therapy maintain therapeutic gains and appear to continue to improve after treatment ends. Finally, nonpsychodynamic therapies may be effective in part because the more skilled practitioners utilize techniques that have long been central to psychodynamic theory and practice. The perception that psychodynamic approaches lack empirical support does not accord with available scientific evidence and may reflect selective dissemination of research findings.

 

ANDRA BETYDELSEFULLA PSYKODYNAMISKA STUDIER FÖR EVIDENSEN

Moussavi S, Chatterji S, Verdes E et al. Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World Health Surveys. Lancet 2007;370:851-8.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 867
2
Greden JF. The burden of disease for treatment-resistant depression. J Clin Psychiatry 2001;62(Suppl. 16):26-31.
PubMed
3
Huhn M, Tardy M, Spineli LM et al. Efficacy of pharmacotherapy and psychotherapy for adult psychiatric disorders: a systematic overview of meta-analyses. JAMA Psychiatry 2014;71:706-15.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 16
4
Stimpson N, Agrawal N, Lewis G. Randomised controlled trials investigating pharmacological and psychological interventions for treatment-refractory depression. Systematic review. Br J Psychiatry 2002;181:284-94.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 85
5
Thomas L, Kessler D, Campbell J et al. Prevalence of treatment-resistant depression in primary care: cross-sectional data. Br J Gen Pract 2013;63:e852-8.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 2
6
Kubitz N, Mehra M, Potluri RC et al. Characterization of treatment resistant depression episodes in a cohort of patients from a US commercial claims database. PLoS One 2013;8:e76882.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 2 | ADS
7
McIntyre RS, Filteau MJ, Martin L et al. Treatment-resistant depression: definitions, review of the evidence, and algorithmic approach. J Affect Disord 2014;156:1-7.
CrossRef | PubMed | CAS | Web of Science® Times Cited: 14
8
Spijker J, van Straten A, Bockting CL et al. Psychotherapy, antidepressants, and their combination for chronic major depressive disorder: a systematic review. Can J Psychiatry 2013;58:386-92.
PubMed | Web of Science® Times Cited: 3
9
Carvalho AF, Berk M, Hyphantis TN et al. The integrative management of treatment-resistant depression: a comprehensive review and perspectives. Psychother Psychosom 2014;83:70-88.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 11
10
Lam RW, Chan P, Wilkins-Ho M et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant depression: a systematic review and metaanalysis. Can J Psychiatry 2008;53:621-31.
PubMed | Web of Science® Times Cited: 103
11
Daban C, Martinez-Aran A, Cruz N et al. Safety and efficacy of Vagus Nerve Stimulation in treatment-resistant depression. A systematic review. J Affect Disord 2008;110:1-15.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 56
12
Morishita T, Fayad SM, Higuchi MA et al. Deep brain stimulation for treatment-resistant depression: systematic review of clinical outcomes. Neurotherapeutics 2014;11:475-84.
CrossRef | PubMed | CAS | Web of Science® Times Cited: 10
13
Trivedi RB, Nieuwsma JA, Williams JW Jr. Examination of the utility of psychotherapy for patients with treatment resistant depression: a systematic review. J Gen Intern Med 2011;26:643-50.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 10
14
Hollon SD, DeRubeis RJ, Fawcett J et al. Effect of cognitive therapy with antidepressant medications vs antidepressants alone on the rate of recovery in major depressive disorder: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2014;71:1157-64.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 10
15
Hollon SD, Ponniah K. A review of empirically supported psychological therapies for mood disorders in adults. Depress Anxiety 2010;27:891-932.
Wiley Online Library | PubMed | Web of Science® Times Cited: 67
16
Rawlins M. De Testimonio: on the evidence for decisions about the use of therapeutic interventions. Clin Med 2008;8:579-88.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 33
17
Driessen E, Van HL, Don FJ et al. The efficacy of cognitive-behavioral therapy and psychodynamic therapy in the outpatient treatment of major depression: a randomized clinical trial. Am J Psychiatry 2013;170:1041-50.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 26
18
Fonagy P. The effectiveness of psychodynamic psychotherapies: an update. World Psychiatry 2015;14:137-50.
Wiley Online Library | PubMed | Web of Science®
19
Leichsenring F, Klein S. Evidence for psychodynamic psychotherapy in specific mental disorders: a systematic review. Psychoanal Psychother 2014;28:4-32.
CrossRef
20
de Maat S, de Jonghe F, de Kraker R et al. The current state of the empirical evidence for psychoanalysis: a meta-analytic approach. Harv Rev Psychiatry 2013;21:107-37.
PubMed
21
Knekt P, Lindfors O, Laaksonen MA et al. Quasi-experimental study on the effectiveness of psychoanalysis, long-term and short-term psychotherapy on psychiatric symptoms, work ability and functional capacity during a 5-year follow-up. Helsinki Psychotherapy Study Group. J Affect Disord 2011;132:37-47.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 24
22
Leichsenring F, Rabung S. Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. Br J Psychiatry 2011;199:15-22.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 66
23
Shedler J. The efficacy of psychodynamic psychotherapy. Am Psychol 2010;65:98-109.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 236
24
Beck AT, Steer R, Brown G. Manual for Beck Depression Inventory - II (BDI-II). San Antonio: Psychological Corporation, 1996.
25
Taylor D, Carlyle JA, McPherson S et al. Tavistock Adult Depression Study (TADS): a randomised controlled trial of psychoanalytic psychotherapy for treatment-resistant/treatment-refractory forms of depression. BMC Psychiatry 2012;12:60.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 4
26
First MB, Spitzer RL, Gibbon M et al. User's Guide for the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders - Research Version. New York: Biometrics Research, New York State Psychiatric Institute, 2001.
27
Hamilton M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1960;23:56-62.
CrossRef | PubMed | CAS | Web of Science® Times Cited: 17664
28
Taylor D. Treatment manuals and the advancement of psychoanalytic knowledge: the treatment manual of the Tavistock Adult Depression Study. Int J Psychoanalysis 2015;96:845-75.
Wiley Online Library | Web of Science®
29
McPherson S, Armstrong D. Negotiating ‘depression’ in primary care: a qualitative study. Soc Sci Med 2009;69:1137-43.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 20
30
Andrews G. Reducing the burden of depression. Can J Psychiatry 2008;53:420-7.
PubMed | Web of Science® Times Cited: 11
31
Milton J. Psychoanalysis and cognitive behaviour therapy – rival paradigms or common ground? Int J Psychoanal 2001;82:431-47.
Wiley Online Library | PubMed | CAS | Web of Science® Times Cited: 13
32
Jones EE. Therapeutic action: a guide to psychoanalytic therapy. Northvale: Jason Aronson, 2000.
33
National Institute for Health and Clinical Excellence. Depression in adults: the treatment and management of depression in adults. Clinical Guideline 90. London: National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009.
34
Beecham JK, Knapp MRJ. Costing psychiatric interventions. In: Thornicroft G, Brewin C, Wing JK (eds). Measuring mental health needs. London: Gaskell/Royal College of Psychiatrists, 1992:163-83.
35
Reimherr FW, Amsterdam JD, Quitkin FM et al. Optimal length of continuation therapy in depression: a prospective assessment during long-term fluoxetine treatment. Am J Psychiatry 1998;155:1247-53.
CrossRef | PubMed | CAS | Web of Science® Times Cited: 135
36
Frank E, Prien RF, Jarrett RB et al. Conceptualization and rationale for consensus definitions of terms in major depressive disorder. Remission, recovery, relapse, and recurrence. Arch Gen Psychiatry 1991;48:851-5.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 1220
37
Hilsenroth MJ, Ackerman SJ, Blagys MD et al. Reliability and validity of DSM-IV axis V. Am J Psychiatry 2000;157:1858-63.
CrossRef | PubMed | CAS | Web of Science® Times Cited: 217
38
Evans C, Mellor-Clark J, Margison F et al. CORE: Clinical Outcomes in Routine Evaluation. J Ment Health 2000;9:247-55.
CrossRef
39
Endicott J, Nee J, Harrison W et al. Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire: a new measure. Psychopharmacol Bull 1993;29:321-6.
PubMed | Web of Science® Times Cited: 880
40
Statacorp. Stata statistical software: Release 14. College Station: StataCorp LP, 2015.
41
Bateman A, Fonagy P. Randomized controlled trial of outpatient mentalization-based treatment versus structured clinical management for borderline personality disorder. Am J Psychiatry 2009;166:1355-64.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 174
42
Rabe-Hesketh S, Skrondal A. Multilevel and longitudinal modeling using STATA, 3rd ed. College Station: Stata Press, 2012.
43
Keller MB, McCullough JP, Klein DN et al. A comparison of nefazodone, the cognitive behavioral-analysis system of psychotherapy, and their combination for the treatment of chronic depression. N Engl J Med 2000;342:1462-70.
CrossRef | PubMed | CAS | Web of Science® Times Cited: 697
44
Knekt P, Lindfors O, Harkanen T et al. Randomized trial on the effectiveness of long-and short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy on psychiatric symptoms during a 3-year follow-up. Helsinki Psychotherapy Study Group. Psychol Med 2008;38:689-703.
CrossRef | PubMed | CAS | Web of Science® Times Cited: 76
45
Muratori F, Picchi L, Bruni G et al. A two-year follow-up of psychodynamic psychotherapy for internalizing disorders in children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003;42:331-9.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 39
46
Verbeke G, Molenberghs G. Linear mixed models for longitudinal data. New York: Springer, 2000.
47
Rossouw TI, Fonagy P. Mentalization-based treatment for self-harm in adolescents: a randomized controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012;51:1304-13.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 40
48
Keller MB, Lavori PW, Friedman B et al. The Longitudinal Interval Follow-up Evaluation. A comprehensive method for assessing outcome in prospective longitudinal studies. Arch Gen Psychiatry 1987;44:540-8.
CrossRef | PubMed | CAS | Web of Science® Times Cited: 1111
49
Luborsky L, Diguer L, Seligman DA et al. The researcher's own therapy allegiances: a “wild card” in comparisons of treatment efficacy. Clin Psychol Sci Pract 1999;6:95-106.
CrossRef | Web of Science® Times Cited: 246
50
Beutel ME, Leuzinger-Bohleber M, Ruger B et al. Psychoanalytic and cognitive-behavior therapy of chronic depression: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2012;13:117.
CrossRef | PubMed | Web of Science® Times Cited: 4